Друзі,

раді презентувати наш сайт – https://docua-platform.org/

docUA Platform – Платформа української документалістики – це проект кінорежисерки Лариси Артюгіної (ГО НОВИЙДОНБАС), який займається розвитком сучасної документалістики в Україні. Проект має три складові – Продакшн, Кіношколу та Архів.

У нашій компетенції повний цикл виробництва документальних фільмів, публічних показів, навчання документалістиці підлітків та архівування хронікальних відео та фото матеріалів про сучасні події в Україні. Запрошуємо до перегляду наших фільмів та співпраці!

Цей сайт – наша самостійна робота і будемо раді почути ваші відгуки. Творець сайту – членкиня ГО НОВИЙДОНБАС Ольга Ніксдорф (Німеччина). Щиро дякуємо за підтримку Акселя Ніксдорф, за допомогу у створенні Ірину Щербину, Дмитра Голобородька, Олександра Гошилика, Віталія Чернявського, Олександра Ілюхіна, Анну Бродськи, Наталю Багінську, Руслана Онопрієнко!

Приєднуйтесь до прихильників документального кіно!

Friends,

we are glad to present our site – https://docua-platform.org/

docUA Platform – A platform for Ukrainian documentary filmmaking is a project by filmmaker Larysa Artiugina (NGO NEWDONBAS), which is engaged in the development of contemporary documentary filmmaking in Ukraine. The project has three components – Production, Film School and Archive.

We have a full cycle of producing documentaries, public screenings, teaching teenage documentaries, and archiving documentary videos and photos about contemporary events in Ukraine. We invite you to watch our films and collaborate!

This site is our own work and we will be glad to hear your feedback. The creator of the site is a member of the NGO NEWDONBAS Olga Nixdorf (Germany). Thank you very much for support of Axel Nixdorf, for help in the creation of Iryna Shcherbin, Dmitry Goloborodko, Oleksandr Hoshilyk, Vitaliy Chernyavsky, Oleksandr Ilyukhin, Anna Brodsky, Natalia Baginskaya, Ruslana Onoprienko!

Join Documentary Fans!