Ukraine,   Documentary

70 min, subtitles –  English

Spring 2014. Ukraine is attacked by Russian troops. The first to meet the enemy was not the military personnel, but civilians from the Maidan – volunteers. Who are they? What were their ideals and values, why did they exchange their peaceful civilian life for hard military experience?

Directors: Larysa ARTIUGINA, Oleksandra CHUPRINA

Україна, Документальний

70 хв, субтитри англійські

Весна 2014. Україна атакована військами Російської Федерації. Першими назустріч ворогу пішли не військові, а цивільні люди з Майдану – добровольці. Хто вони? Якими були їхні ідеали та цінності, чому вони обміняли своє спокійне цивільне життя на жорсткий військовий досвід?

Режисерки: Лариса АРТЮГІНА, Олександра ЧУПРІНА

 Є часи, коли відчуваєш себе живим лише на лінії вогню.