Ukraine, documentary short film

Year of creation 1999, 22 minutes

The film is a portrait of the famous Ukrainian painter Arsen Savadov. We see the process of creating the artistic project “Сollective Red”. But as a result, the whole creative team enters the police station. Why? About this in the film.

Director:  Larysa ARTIUGINA

Україна, документальний короткометражний фільм

Рік створення 1999, 22 хвилин

Фільм-портрет відомого українського художника Арсена Савадова. У фільмі відбувається процес створення художнього проекту «Колективне червоне», в результаті якого уся творча команда потрапляє до поліцейського відділку. Чому? Про це у фільмі.

Режисерка: Лариса АРТЮГІНА

Усім, хто зміцнює імунітет від соціальної апатії.